Ochrana osobných údajov

Súhlas:

Týmto udeľujem súhlas spoločnosti SAMOI s.r.o., so sídlom: Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava, IČO: 47 172 070, DIČ: 2023661629, SK 2023782937, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.89542/B, ktorá je Prevádzkovateľom internetovej stránky www.thaimassages.sk a www.thaiskemasaze.sk v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail ako aj so spracovaním údajov o nákupoch tovaru a služieb, a to na nevyhnutnú dobu popísanú v tomto dokumente, za účelom zaradenia do databázy zákazníkov s súhlasím s tým, že som sa oboznámil/a s podmienkami spracovávania osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Vaše osobné údaje spracúvame pri objednávkach a tiež z dôvodu zlepšenia poskytovania služieb našich služieb. Z uvedených dôvodov zhromažďujeme a zbierame rôzne typy údajov ako napríklad Vaše meno, priezvisko, bydlisko, e-mail a telefónne číslo. Ak si u nás vytvoríte objednávku, pracujeme s Vašimi osobnými údajmi za účelom spracovania objednávky a následné poskytnutie služieb.

Kategorizácia osobných údajov, ktoré spracovávame:

 1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko,
 2. kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, príp. adresa pre doručenie, fakturačná adresa,
 3. údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o službách príp. tovaroch, ktoré ste si objednali v minulosti, vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;

Vaše osobné údaje spracovávame v rôznych situáciách a pre rôzne účely. Ak používate našu webovú stránku, na ktorej využívame súbory cookies, využívame Vaše údaje predovšetkým na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Ak si u nás objednáte niektoré služby, používame Vaše údaje, aby sme vybavili Vašu objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti. Tiež vám s pomocou Vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše ponuky. S Vaším súhlasom odovzdávame údaje tretím stranám. Na spracovanie osobných údajov nás oprávňujú dôvody  súvisiace s plnením zmluvy s vami, dodržiavanie právnych povinností, naše oprávnené záujmy alebo Váš súhlas.

Účely spracovania osobných údajov:

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rozličné účely a v rôznom rozsahu buď:

 • bez Vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
 • na základe Vášho súhlasu.

Právny základ spracovávania Vašich osobných údajov závisí od toho, na aký účel je konkrétne spracovanie viazané a v akej pozícii voči nám vystupujete - či ste iba návštevníkom nášho webu, alebo si u nás vytvoríte objednávku. Vaše údaje môžeme tiež spracovávať, ak ste adresátom služby, ktoré sú u nás objednané alebo ak s nami komunikujete alebo ak navštívite naše prevádzkové priestory.

Spracovanie v prípade využívanie cookies a ďalších technológií

Ak navštívite náš web, do Vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory cookies. Cookie je súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo Vašom internetovom prehliadači. Niektoré nám umožňujú identifikovať Vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača až do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú.

Ďalej používame pixelové značky (web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies,, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok.

Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:

 • identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách,
 • zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu,
 • so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil vaše pripojenie k nášmu webu a nekoná namiesto vás;
 • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu.

Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.

Právne dôvody spracúvania Vašich osobných údajov:

Ak navštívite web www.thaimassages.sk a www.thaiskemasaze.sk, spracovávame údaje o vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez Vášho súhlasu) na účely:

 • získania informácií, na základe ktorých pre Vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť, aby sa Vám u nás objednávali služby ešte lepšie; naším oprávneným záujmom je zlepšovanie našich služieb;
 • vytváranie štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti našich marketingových aktivít; naším oprávneným záujmom je tu meranie efektivity nášho webu a výdavkov na marketing; na tento účel môžeme z vášho správania na webe získavať ďalšie odvodené údaje a na tento účel ich použiť;
 • testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, najmä aby sme predišli problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke, ktoré by mohli zhoršiť váš zážitok z objednávania našich služieb u nás; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás;
 • predchádzanie útokom na náš web a ohrozenie jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dát; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás a bezpečnosť vašich dát.

Údaje o vašom správaní na webe nezískavame iba z cookies. Dopĺňame ich tiež o údaje:

 • IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);
 • operačný systém vášho zariadenia, jeho verzie a jazykové nastavenie;
 • prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzie a jazykové nastavenie;
 • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web.

Pre tieto účely osobné údaje používame na obdobie maximálne 24 mesiacov, pričom po túto dobu údaje uchovávame iba v pseudonymizované podobe.

Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

Údaje o vašom správaní na webe tiež spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu), a to za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám, ktoré vám zobrazíme na webe. Naším oprávneným záujmom je tu maximálne personalizovaná a efektívna ponuka pre Vás. Údaje na tento účel obohacujeme pomocou analýzy a získavame z nich odvodené údaje.

Pre prispôsobenie ponúk a cielených reklám používame údaje o vašom správaní na webe po dobu 1 mesiaca.

Ak si u nás vytvoríte objednávku

Aby ste sa mohli vytvoriť online objednávku, musíte navštíviť náš web, preto sa Vás týkajú spracovania opísané v tejto časti dokumentu.

 1. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy

Ak si vytvoríte objednávku na webe www.thaimassages.sk a www.thaiskemasaze.sk, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach.

 1. Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Ak si vytvoríte účet na webe www.thaimassages.sk a www.thaiskemasaze.sk, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenie, údaje o vašich objednávkach a údaje o vašom správaní na webe a správanie pri čítaní e-mailov aj na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu), a to za účelom:

 • získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás objednávalo ešte lepšie, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás a poskytovania ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktorú vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami, zaslať vám ich poštou alebo zobraziť na našom webe; naším oprávneným záujmom je tu efektívna propagácia našich produktov a služieb.

Aby sme vám mohli ponuku na mieru pripraviť, vyššie uvedené údaje analyzujeme a získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré na tento účel používame. Takto môžeme použiť aj údaje o vašom správaní na webe, ktoré sme získali pred tým, než ste vytvorili objednávku, a môžeme zbierať údaje o Vašom správaní na webe aj keď objednávku nedokončíte (napr. keď vás identifikujeme pomocou cookie).

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu po dobu existencie vášho účtu, ktorý môžete kedykoľvek vymazať.

Proti týmto spracovaniam máte právo uplatniť námietku.

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba objednáte služby, spracovávame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej objednávky vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach.

Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorenie a plnenie zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme najmä:

 • aby ste mohli dokončiť svoju objednávku na webe, napríklad aby sa vám neodstránil tovar/služba vložená do košíka, alebo údaje z rozpracovanej objednávky;
 • aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám zaslať jej potvrdenie alebo Vás upozorniť na odoslanie tovaru;
 • pre potreby platby za služby a tovar; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež našim partnerom prevádzkujúcim platobné systémy,
 • v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež dodávateľom tovaru.
 • v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite napr. telefonicky,

Pre tento účel osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie vašej objednávky, popr. vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia.

S cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame údaje počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Pre ostatné uvedené účely osobné údaje používame po dobu najviac 6 mesiacov.

Proti týmto spracovaniam realizovanými na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

 1. Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Aj my si musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavanie najmä nasledujúcich zákonov:

 • Zák. č.. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,
 • Zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník,
 • Zák. č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa,
 • Zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory,
 • Zák. č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty,
 • Zák. č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu najviac 10 rokov od vydania posledného dokladu k vašej objednávke.

Ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje:

 • na základe nášho oprávneného záujmu na prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom. Splnenie tejto zmluvy je naším oprávneným záujmom;
 • na základe nášho oprávneného záujmu na získanie informácií, na základe ktorých budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, alebo informácií pre vytváranie našich vnútorných štatistík a prehľadov; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre našich zákazníkov;
 • za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa Zák. č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.
 • za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly; našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Pre prípravy, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia právnych povinností osobné údaje používame počas maximálne 10 rokov k príslušnej objednávke.

Proti tomuto spracovaniu na základe opravného záujmu máte právo uplatniť námietku.

 1. Údaje získané na základe návštevy prevádzkových priestorov alebo bezprostredného okolia:

Ak navštívite naše priestory alebo bezprostredné okolie, budeme spracovávať nahrávku z kamerového systému, na ktorej môžete byť zachytený, a to na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) za účelom ochrany nášho aj vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v prevádzkových priestorov a jej okolí a to najviac po dobu 14 dní.

Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše údaje pre vlastné účely ako ich správca. V takom prípade vaše údaje odovzdávame našim partnerom pre zaistenie platby a ďalších náležitostí vašej objednávky. Údaje tiež odovzdávame našim spracovateľom, ktorí ich spracovávajú podľa našich pokynov.

Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe prevádzkovateľa, a to:

 • partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou, PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Poľská republika, NIP: 779-23-08-495;
 • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads
 • dodávatelia kamerových, prístupových a dochádzkových systémov umiestnených v priestoroch jednotlivých prevádzok.

Zdroje získavania osobných údajov:

Osobné údaje väčšinou získavame priamo od vás prostredníctvom nášho webu alebo pri komunikácii s vami. Niektoré ďalšie údaje môžeme obdržať aj od našich partnerov, napr. bánk. Vo mnohých prípadoch spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednávania tovaru alebo služieb, vytváranie a používanie účtu, alebo pri komunikácii s nami napríklad prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo e-mailom. Osobné údaje priamo od vás získavame tiež sledovaním vášho správania na našom webe a pri čítaní správ, kamerovým záznamom našich prevádzkových priestorov a ich bezprostredného okolia.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov:

Máte právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podania sťažnosti.

 1. Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame, t.j. vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente "Ochrana osobných údajov". Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.
 2. V prípade, že zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich opravili, alebo doplnili.
 3. V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
 • Uplynutie lehoty spracúvana: t.j. keď už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
 • Ak odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 • Ak budete namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
 • Ak si myslíte, že spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Toto právo na výmaz sa nepovoľuje, ak spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

 1. V určitých prípadoch môžete uplatniť právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a to na obmedzený čas. Spracovanie osobných údajov sme povinný obmedziť keď:
 • popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 • vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu;
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
 • vznesiete námietku proti spracovaniu.
 1. Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.
 2. Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o reklamné činnosti, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.
 3. Na účely riešenia akýchkoľvek záležitosti týkajúcich sa problematiky ohľadne Vašich osobných údajov Vás prosíme kontaktovať nás prostredníctvom e-mailovej adresy: samoi@thaimassages.sk.
 4. Máte právo podať sťažnosť u príslušného dozorujúceho orgánu a to hlavne v prípade, že zistíte, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: dozor@pdp.gov.sk
Platné od: 24.05.2018, verzia: v1.0